Sản phẩm

Tài khoản quảng cáo cá nhân Facebook Ads, có bao camp đầu với các loại sản phẩm không vi phạm chính sách.

Có thể tùy chọn loại ngân sách limit hàng ngày, loại tiền tệ, múi giờ của tài khoản.

Thời gian bàn giao tài khoản 24h kể từ khi xác nhận hoàn tất thanh toán.

Miễn hoàn tiền với các thanh niên biết VPCS vẫn cố cò quay đăng ký để lấy tài khoản lên camp test gây mất thời gian đôi bên.

Giá bán tài khoản:

  • Limit hàng ngày 1m1: 500.000 VNĐ
  • Limit hàng ngày 5m8: 1.000.000 VNĐ
  • Limit hàng ngày 8m1: 1.500.000 VNĐ
  • No Limit: 2.000.000 VNĐ

Đăng ký mua tài khoản quảng cáo


Chúng tôi luôn ở đây !!
fanpage bat tu        SOCKs5 Private Unlimited        Máy lên camp 100% và quản lý account SLL
Content Protection by DMCA.com